Quadcore.cz fórum
https://forum.quadcore.cz/

Pravidla hry Quadcore
https://forum.quadcore.cz:443/topic2.html
Stránka 1 z 1

Autor:  Andilek.Kata [ 28 led 2011, 22:51 ]
Předmět příspěvku:  Pravidla hry Quadcore

Pravidla Hry Quadcore

Pravidla se vztahují, pro celý server bez vyjímek. Tzn. Pro Forum, hru, Discord, Ticket systém, FB a veškeré ostatní věci s serverem spojené.

Pro poklidný chod serveru a jasné začlenění do komunity Quadcore jsme stanovili následující pravidla, která mají pokaždé dvě strany mince - s každým právem se pojí i povinnosti. Pravidla jsou doplňujícími body pro VOP a naopak.


1. Respekt

 • Tým QC má výhradní postavení.
 • GM/GA v rámci možností respektují přání a požadavky hráčů.
 • Hráči respektují práci GM/GA.
 • Pokud něco požaduji, použiji slůvko prosím. Imperativ je u hráčů vyloučen. (mysleli jsme, že toto pravidlo zůstane nepsaným, bohužel ne každý se jím řídí)
 • GM/GA nejsou povinni sdělovat veřejně dostupné informace.

2. Zodpovědnost


 • GM/GA mají zodpovědnost za chod serveru, tj. ochrana osobních údajů, zabezpečení provozu.
 • Hráči mají zodpovědnost za všechny postavy na všech svých účtech, tj. za přihlašovací údaje a chování. Zodpovědnost se vztahuje na celý počítač a domácnost. Obchod s účty, nebo jejich sdílení, či věnování je zakázáno , dle platných VOP.
 • Platí zde zákaz obchodu s účty. Zákaz se vztahuje na prodej účtu, půjčení, nákup účtu i výměnu účtů, a to jak v rámci Quadcore, tak mimo její rámec.
 • Taktéž zde platí zákaz obchodu s věcmi mimo rámec Quadcore. Zákaz se vztahuje na všechny věci a všechny servery s výjimkou Quadcore.
 • Veškeré obchody s mincemi mimo server jsou zakázány.
 • Vydávání se za člena týmu v jakémkoliv rozsahu a způsobu, je v rozporu s pravidly a bude trestáno PERMA BANem na veškeré účty bez vyjímek.
 • Sdílením účtu ztrácí uživatel nárok na podporu v situaci krádeže, odcizení věci/účtu. Změny e-mailu, nebo pro získání ztracených údajů.

3. Spravedlnost / Férovost

 • GM/GA jednají s hráči férově a spravedlivě. To platí zejména při dodržování pravidel.
 • GM/GA nepovolují výjimky z pravidel.
 • Hráči hrají férově, nezneužívají a hlásí chyby ve hře.
 • Do tohoto pravidla patří i zákaz jakékoliv diskriminace, ať už pozitivní či negativní (opět nepsané pravidlo, které je zde potřeba napsat).
 • Úmyslné využívání bugů se trestá banem (všimněte si, že toto pravidlo je zde od začátku o dva body výše, jen je NUTNÉ jej znovu napsat.) Jezdecká zvířata jsou ve válkách zakázána.
 • Podvodné názvy stánku a využití/zneužití neznalosti hráčů se trestá banem.
 • Pokud tatáž osoba vede 2 cechy a nahrává si body jejich válkami, případně kdy druhý cech vede domluvená osoba za stejným účelem, vystavuje se trestu. Je to zakázané, trestané zrušením obou cechů a udělením banů na účty obou vůdců cechů. Fiktivní války za účelem zisku bodů vedou ke stejnému postihu.

4. Chyby / Bugy / Úmyslné ničení hry

 • Úmyslné zneužití bugu hry je trestáno BANem, dle vážnosti prohřešku.
 • Úmyslné nenahlášení chyby/bugu hry může být trestáno BANem dle vážnosti prohřešku.
 • Úmyslné ničení hry a s tím spojené vyzrazování eventových událostí může být trestáno BANem dle vážnosti prohřešku. Stačí náznak, či plné vyzrazování informací, vedoucí ke snadnějšímu splnění. (Jedná se prioritně o eventové Questy, a jiné hráčům skryté věci. V Novinkách o hře bude vždy upřesněno.)

5. Třikrát a dost

 • GM, kteří poruší svá práva a povinnosti, ztratí svou pozici.
 • Hráči, kteří 3× poruší pravidla QuadCore, ztratí možnost hrát na serveru.
 • Do tohoto pravidla lze zahrnout i nesmyslné vyhlašování válek a jiné hru otravující a kazící činy.
 • Rozhodování je plně v kompetenci SGM, GA. V některých případech platí jednou a nikdy více – např. použití hacku.
 • Při porušení pravidel je udělen BAN. Při opakovaném porušení pravidel se trest zvyšuje. Posouzení je plně v kompetenci členů týmu.
 • Platí pravidlo spravedlnosti: GM/GA nepovolují výjimky z pravidel.

6. Vulgarity / Cenzura / Nevhodné chování

 • Nadávky, v plné či zkrácené formě (je to verbální forma agresivity), nejsou povolené v žádné sekci fóra ani hry, a to za žádných podmínek.
 • Nevhodné vyjadřování se vůči dalšímu uživateli nebo členu týmu je trestané BANEM ve hře i na fóru podle závažnosti (platí pravidlo spravedlnosti).
 • Za vulgarismus je považován jakýkoliv náznak agrese, tedy i nedokončená, zkomolená či vyhvězdičkovaná či jinak vyznakovaná slova či slovo či souhrn znaků. Posouzení je plně v kompetenci členů týmu. Bude-li přítomen, je oprávněn hráče zastavit pomoci chatbanu nebo banu podle závažnosti/opakovanosti. Rozhodnutí je opět plně v kompetenci členů týmu.
 • Za nevhodné chování lze považovat situace, kdy je cíleno na znemožnění hry hráče. Kdy je nerespektováno slovo administrátora při eventech, testech a řešení problémových situací ve hře.

7. Postihy

 • Uživatel je BANován na základě přestupku proti pravidlům. Délka a způsob trestu záleží na vážnosti provinění a posouzení člena týmu.
 • Tým je povinen udělovat blokace na základě důkazního materiálu. Důkazní materiál je pro případné řešení uschováván po dobu 30 dní.
 • Ve hře, na fóru, Discord stejně tak jako na všech webových stránkách je zakázáno a trestáno - Řešit jakýkoli přestupek proti pravidlům, nebo blokace, či vyžadovat řešení z důvodu neoprávněného udělení BANu.
  Pokud má uživatel zájem spor řešit, je jeho povinností využít Ticket systém,
 • Důkazní materiál k danému postihu zůstává dále k dispozici členům týmu a není povinností jej zasílat uživateli, který obdržel blokaci, aby mu byl dokázán jeho přestupek.
 • Proti udělené blokaci je možné se odvolat na Ticket systému, do 30 dnů od udělení blokace k nejvyšší instanci, která má na starost blokace tzn. k [SGM]. Ten jej může ještě předat k případnému řešení [GA], ale pouze na základě vlastního rozhodnutí.
 • Pokud hráč požádá o přezkoumání zadaného přestupku přes Ticket systém u [SGM] a ten neshledá chybu GM, může být uživateli, který prohřešek proti pravidlům učinil, navýšen dle vážnosti trestu, jako maření rozhodnutí člena týmu.
 • Hráč má možnost zažádat o unBAN po uplynutí min. poloviny trestu (týká se pouze BANů). Zda bude hráči zbytek trestu prominut záleží plně na kompetenci týmu, Všechny žádosti budou posuzovány individuálně. Pro PERMA BAN je min. doba 1 rok od zadání BANu.

8. Blokace
 • Případné slovní upozornění, které je zváženo členem týmu dle vážnosti přestupku uživatele
 • Blokace chatu / blokace účtu na kratší dobu
 • Blokace účtu / případně trvalá blokace účtu.
 • Použití veškerých programů, které ovlivňují hru, server, či launcher zvenku, či zevnitř je ihned trestáno permanentním BANem, bez možnosti unBANu.

  Posouzení situace záleží na zvážení vážnosti členem týmu. Blokace může být měněna dle posouzení jiného člena týmu, pakliže ho ten první požádal o "konzultaci / pomoc"


  _____________________________________________________________________________

  Mimo ně věříme, že jsme všichni rozumní lidé a dokážeme respektovat základní pravidla chování, která nejsou potřeba psát.

  Quadcore je český server, tudíž dodržujeme pravidla českého pravopisu, případně slovenského.

  Naučte se respektovat pravidla komunikace na internetu!
  CapsLock (případně stálý Shift) = křik, zvýšený hlas, aj.
Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/